Monday, April 30, 2012

Kalenderdamer 2012 - April

My main contribution to the Kalenderdamer 2012 calendar.

Right now the picture is on display at these walls at Nordic Light 2012. Every month is represented in the exhibition.

I find that far beyond normal coolness.

Friday, April 27, 2012

Kalenderdamer 2012 - Nordic Light

Litt flere bilder for å gi inntrykk av Nordic Light 2012 utstillinga vår.

At the left:
A photo groupie; Marit Heggen
 Some of the out takes on display
åpningsdagen var det litt mer ståhei. Bilde av to av modellene våre dukka opp på bla Fotografi.no, foto.no og ymse andre nettsider. Hvor langt pr-stuntet vårt nådde det veit vi ikke, men det virka.

Wednesday, April 25, 2012

Nordic Light 2012 - Sårbar Sterk

Kalenderdamer 2012 var så heldige å få anledning til å stille ut på Nordic Light 2012, nordens viktigste og største fotofestival.
Fotograf Kristin Rødven Eide t.v. og initiativtaker og kalendermor Jorunn Elfrida Sandvik t.h.