Wednesday, April 25, 2012

Nordic Light 2012 - Sårbar Sterk

Kalenderdamer 2012 var så heldige å få anledning til å stille ut på Nordic Light 2012, nordens viktigste og største fotofestival.
Fotograf Kristin Rødven Eide t.v. og initiativtaker og kalendermor Jorunn Elfrida Sandvik t.h.