Friday, April 27, 2012

Kalenderdamer 2012 - Nordic Light

Litt flere bilder for å gi inntrykk av Nordic Light 2012 utstillinga vår.

At the left:
A photo groupie; Marit Heggen
 Some of the out takes on display
åpningsdagen var det litt mer ståhei. Bilde av to av modellene våre dukka opp på bla Fotografi.no, foto.no og ymse andre nettsider. Hvor langt pr-stuntet vårt nådde det veit vi ikke, men det virka.

No comments:

Post a Comment