Monday, May 6, 2013

Bokehlishious

Tamron adaptall SP 180mm F/2.5 LD-IF på full åpning.

Bare et kjapt lite testbilde for geeker.

Konvert rett fra rawfil. Eneste justering er en moderat beskjæring.
Bokehlishious indeed.