Monday, June 25, 2012

More Power

I restene etter et gammelt nedlagt sagbruk fant jeg disse.