Saturday, October 1, 2011

Kalenderdamene

Artikkel om Kalenderdamene i Regionavisa

Faksmile av forside


I nær framtid vil kalenderen være å få kjøpt bla.
på nettsida til Fotografen Eide

No comments:

Post a Comment