Sunday, February 17, 2013

Fotoskole - Eksponeringsprogram, del 1. Lukkerprioritet

Denne artikkelen i MaritimTim's Fotoskole bygger delvis på vår serie om eksponering og eksponeringsverdi. Kort fortalt så dreier dette seg om hvor sterkt et bilde eksponeres på sensoren. Altså hvor mørkt eller lyst det ferdige bildet blir.  

EksponeringsVerdien styres av følgende parametre:

  • Hvor lenge mediet blir belyst, gjerne kalt lukkertid eller eksponeringstid
  • Mediet (filmen eller sensorer) sin hurtighet, eller følsomhet gjerne omtalt som ISO. Dette er altså en benevnelse for hvor effektivt sensoren fanger lyset. 
  • Lysåpninga, eller blenderåpning i objektivet.(Blenderåpning belyser vi i artikkelen Eksponeringsprogram 2 - Blenderprioritet)

Summen av disse tre parametrene utgjør EksponeringsVerdien, altså hvor mørkt eller lyst bildet blir. Eksponeringsprogramet lukkerprioritet er tema for denne artikkelen.


Lukkertid:  

Lukkermekanismen sitter som regel i selve kamerahuset. Lukkeren er en form for et mekanisk gardin, som i hvileposisjon stenger lyset ute fra sensoren. Når vi tar bildet, da slippes lys inn. Dette blir kalles gjerne eksponering. Hvor lenge lukkeren er åpen benevnes lukkertid eller eksponeringstid. Brukes kamera på full automatikk styrer kamera alle eksponeringsalternativene på egen hånd.

Ønsker du å kontrollere lukkertida selv da bør du bruke et eget eksponeringsprogram kalt lukkerprioritet.

(Vri programvelgeren til Tv for lukkerprioritet)
Tv står for Time value, eller på norsk Tids verdi
På andre kameraer kan det stå Sv eller bare S, som står for Shutter value. Velger du lukkerprioritet, da kan du regulere lukkertida ved å skrolle innstillingsrattet til ønsket verdi. Programmet forsøker så å stille automatisk inn rett blenderåpning og følsomhet, slik at bildet blir rett eksponert. Så lenge du ikke bruker ekstreme verdier vil kamera lykkes med dette. Så du kan konsentrere deg fult og helt om lukkertida, uten å bekymre deg særlig over eksponeringa. (Om lysforholdene tilsier det, eller om du rett og slett bare ønsker det, kan du kombinere lukkerprioritetsprogramet med teknikkene for kompensasjon beskrevet i artiklene om eksponering)

Lukkertider benevnes i sekunder, og i brøkdeler av sekunder. En halvering av tida, gir en halvering av eksponeringa. F.eks 1/15s gir dobbelt så mye lys som 1/30s. Vi kaller gjerne lukkertider lengre enn 1/60s for lange lukkertider. Med middels lukkertider mener vi vanligvis ca 1/60s til 1/250s. Fra omtrent 1/500s og kortere vil jeg betegne som raske lukkertider.

Action fotografer bruker gjerne lukkerprioritets programmet flittig. Dette gjør de fordi raske lukkertider fryser bevegelser. Jo raskere bevegelsene er, jo raskere lukkertider kreves for at bildet skal bli skarpt. På fotballkamp f.eks er det vanlig å tilstrebe 1/500s eller raskere. For å oppnå det, kreves ofte store blenderåpninger og høy følsomhet (hva dette betyr, det kommer vi tilbake til).

Det kan og være aktuelt å bruke lengre lukkertider for å skape inntrykk av bevegelse. At ballen er litt uskarp i et fotballbilde kan bidra til dramatikken. Det kan og være aktuelt å følge motivet, med litt lenger lukkertid. Det kan gi skarpt hovedmotiv mens bakgrunnen blir uskarp, eller enda bedre, gi følelse av bevegelse i forhold til bakgrunnen. Dette er kanskje ikke noe for nybegynnere, men det er absolutt interesante muligheter som åpnes ved kreativ bruk av lukkertid.

Andre eksempler på kreativ bruk av lukkertid er landskapsbilder med rennende vann eller bølger som bryter. For å få alle detaljer knivskarpe i et fossefall, må du gjerne bruke 1/500s eller raskere. Ønsker du å skape en sløra effekt må du kanskje bruke 1/30s eller ofte enda lengre lukkertider. For virkelig å få fram den melkehvite følelsen vi gjerne forbinder med slike bilder må vi kanskje bruke hele sekunder. Det krever ofte svært liten blenderåpning. Noe som igjen krever lite lys. Så dette er gjerne typisk kveldfotografering.


Kamerabevegelser og lukkertid.

Små kamerabevegelser gir gjerne uskarphet hvis ikke lukkertida er rask nok. Hvor raske lukkertidene bør være for å unngå bevegelser varierer med en rekke faktorer. Din holdeteknikk og hvor myk du er på utløserfingeren har stor betydning. Dagsform og bla puls  spiller inn. Høyt koffeininnhold og lite søvn er også en lite gunstig kombinasjon. Hvilket objektiv du bruker, eller rettere sagt brennvidde på objektivet spiller og en viktig rolle.

Lange brennvidder som gir liten bildevinkel er mer følsomt for bevegelser enn korte brennvidder og større bildevinkler. Dette er lett å se, bare zoom litt ut og inn. Med liten bildevinkel danser søkerbildet mer. En gammel tommelfingerregel for en dyktig fotograf er at lukkertida bør være raskere enn brennvidda. Dvs. at 55 mm (som ofte er maks "pådrag" på en standardzoom) krever omlag 1/50s. Zoomer du ut til 18 mm så krever "regelen" 1/20s. Zoomer du maks inn på f.eks en 50-200mm så krever det omlag 1/200s. for å være noenlunde trygg.

No comments:

Post a Comment