Monday, December 15, 2014

Liten paraply Mutli Softbox, hva kan vi få ut av det?

Brukertest av Godox AD-S7 Multi softbox

(Summary in English below)

Jeg driver med utprøving av nytt blits utstyr, for å finne ut hva det kan, og hva det ikke kan. Det er lite tilgjengelig litteratur om slikt på norsk, derfor legger jeg ut funna mine på bloggen.

I første omgang prøver jeg en liten paraply octa box med grid. Godox AD-S7 Multi Softbox heter den. Den er enkel å montere, og kvaliteten virker overbevisende. Prisen tatt i betrakting er den virkelig imponerende. Ulempa med akkurat denne saken, er at den kun kan brukes på blitser med en spesiell fatning. I praksis vil det si på såkalte bare bulb blitser.

Men det meste av de funna jeg gjør her, vil ha overføringsverdi til tilsvarende produkter. Først vil jeg etablere en slags base line, altså vise lyset uten softboxen.

Alle bildene er altså tatt med en Godox Witstro AD360 bare bulb blits. Blitsen står på samme sted på alle bildene med unntak av det siste. Det vil si ca 30 grader kamera høyre, noe over øyehøyde, med en avstandomkring 1 meter.

1. bilde. Standard vidvinkelreflektor, med diffusjon. Diameter omlag 10 cm.
 

2. bilde. Bare bulb, altså helt åpen pære.
Lys kastes likt til alle retninger, takket være at pæra er bar.

Dette gjør at rommet fylles av lys, fordi lyset reflekteres fra flere kanter. Dette gjør at skyggene blir lettere enn i første bilde (mindre kontrast).
Selve lyskilda er mindre i størrelse i forhold til motivet, enn i forrige bilde.Det gjør lyset fokusert, og skaper harde overganger mellom lys og skygge. 
3. bilde. Åpen paraply, uten diffusjon.
Altså en liten parabolisk paraply med sølv innside. Diameteren er ca 48 cm, altså en betraktelig større lyskilde.

Effektiviteten er noe mindre enn med standardreflektoren. Men forskjellene er små.

Formen på paraplyen gjør at lyset blir ganske skarpt avgrensa. Oppe i høyre hjørne ser vi tydelig at lyset avtar raskt. Sølvfargen i paraplyen gjør at mye lys reflekteres.

Kontrasten er middels. Overgangen mellom lys og skygge er mjukere enn begge de tidligere eksemplene. 

4. bilde. Åpen paraply, med reflektorskive.

Denne reflektorskiva gjør at paraplyen nå funger som en form for Beauty Dish.

Den påvirker ikke hvordan lyset avgrenses. Men vi ser tydelig hvordan den skygger noe for ansiktet og min venstre skulder.

Effektiviteten er noe redusert i sentrum. Men ellers er den uendra fra åpen paraply.

Skiva reduserer kontrasten i det aktuelle området. Virkningen av skiva reduseres etterhvert som vi beveger oss vekk fra sentrum.

Dette er altså samme virkemåte som det en Beauty Dish gir. Den reduserte kontrasten gjør at skygger, og porer og andre ureinheter i hud mindre synlig. Derfor navnet.

5. bilde. Softbox med diffusjonsduk og reflektorskive.

Vi ser tydelig at lyset blir mindre retningsbestemt. Skyggen opp i høyre hjørne er nå vekke. 

Diffusjonsduken stjeler omtrent ett trinn lys. Dvs at effektiviteten er redusert med snaut to rinn fra standard refektor.

Kontrasten er noe lavere enn med åpen paraply. Overgangene mellom lys og skygge er omtrent uendra, siden størrelsen på lyskilda er den samme.6. bilde. Softbox med diffusjonsduk og grid.

Griden altså rutemønsteret framfor diffusjonsduken gjør at lyset nå blir sterkt retningsbestemt.

Kvaliteten på lyset er omtrent uendra.

Grid påvirker ikke effektiviteten nevneverdig.


7. bilde.  Samme som 6, men flytta en del nærmere og noe ut til sida.


Det at jeg har flytta blitsen ut til sida, gir mer effekt av retningsbestemtheta.

Blitslyset når aldri bakgrunnen. Bakgrunnen er egentlig opplyst av lampelys, forskjellen mellom dette og blitsen er så stor at det framstår som helt mørkt.

At lyset er flytta gjør at mindre lys når sida av ansiktet.

Kontrasten på lyset er egentlig uendra. Men overgangene mellom lys og skygge er mjukere, siden lyskilda er større enn før, i relasjon til motivet.-----

Jeg er storfornøyd med denne utprøvinga. den viser at en slik liten softbox er et kraftig verktøy, (brukt nærme) med mange variasjonsmuligheter. Det at den ikke er så stor gjør den lett å ta med seg, og lett å bruke. Ikke noe problem å håndholde blits i eine hånda, og kamera i den andre.
Allikevel skulle jeg ønske de også hadde et større alternativ. En halvmeter i omkrets gjør at lyset blir litt hardt allerede når du passerer en meters arbeidsavstand.

Derfor har jeg supplert med en større sak en Phottix Easy-Up Octa II 80cm KIT som er dobbelt så stor. Denne kan også brukes med vanlige kamerablitser (eller studioblitser). Her står blitsen på et stativ, retta bakover (mot den sølvfarga refleksjonsduken). Denne mangler Beauty Dish saken, men den har grid, som kanskje er det viktigste.

Summary in English

1. pic. Standard reflector.
2. pic. Bare bulb
3. pic. Multi softbox in parabolic mode (no diff, no nothing, just the brolly).
4. pic. Multi softbox in BD mode.
5. pic. Multi softbox in SB mode (with diff, and reflector disk)
6. pic. Multi softbox with diff and grid
7. pic. As 6, but closer and further to the right.