Friday, May 9, 2014

Kjølsdalen -3

Vegen snor seg innover, lager et tretall ...