Tuesday, May 6, 2014

Stilleben - Mokkabønner


Stilleben som malegenre er i nær slekt med dekorasjonsmaleriet. Altså bildekunst blott til øyenlyst.

Men det kan og ha en bakenforliggende dypere meining. Dette bildet har neppe det. Til tross for den kvasidype tittelen.

Allikevel er det alvorlig meint, som en slags øvelse i det å komponere i flere plan.

(200mm og f:11 for de som er interessert i sånt)

No comments:

Post a Comment