Wednesday, April 3, 2013

Fotoskole - Levels, del 2. Levels Layer (Bildebehandling, Photoshop, Elements)

Denne artikkelen er en kort gjennomgang av hvordan og hvorfor du bruker Levels i Lag (Layer). 

Artikkelen bygger på MaritimTim Fotoskole - Levels, del 1, som er ganske detaljert gjennomgang av verktøyet Levels. Illustrasjonene er henta fra bruk av Photoshop Elements 11.

Kort fortalt så brukes Levels til å endre toneomfanget i et bilde, oftest til å øke detaljnivåene. Noe som i praksis vil si å bedre kontrast og gi mer metning i fargene.

Når vi nå skal se på bruk av Levels i Lag, så er det fordi denne metoden gir større fleksibilitet, spesielt i ettertid.

NB: Før vi kan åpne Levels i Lag (i Elements) må bildet være 8-bits.
Det gjør vi ved å gå til menyen oppe, så velge
Image >> Mode >> 8 bits/Channel.

Ofte er bildet allerede 8-bits, men er du i tvil, så sjekk det. Hvis bildet ikke er 8-bits så er ikke menyvalgene for å lage et nyt lag tilgjengelige.


Å ta i bruk Levels i Lag

Levels Layer kan åpnes på to ulike måter, enten med menyen oppe.
Layers >> Adjustment Layer >> Levels.

Eller som vist under, ved å bruke Layerpaletten til høyre i skjermbildet.
Klikk det lille markerte ikonet i paletten og velg Levels som vist.

Layerpaletten har nå fått et nytt Lag (som har navnet Levels 1). På dette laget er det vi nå skal justere bildet. (Så lenge laget Levels 1 er markert, er det Levels vi jobber med.
Ønsker vi å gjøre noe annet med bildet, da bør stå på laget under, Background, eller ev. et annet nytt lag.)

Levels-dialogen vi får fram er allerede kjent fra forrige artikkel. Forskjellen er bare at vi mangler bla. OK-knapp. Men de greier vi oss fint uten.

I forrige artikkel var vi ganske forsiktige, det mest mulig naturlige bildet var idealet. Denne gangen tenker vi å lage en såkalt high key presentasjon av bildet. Ikke vær  redd for å dra skikkelig på. Når vi jobber i lag, så kan vi virkelig angre ved å bruke Reset (markert i bildet), så sant vi ikke har lagra over, eller om vi har sørga for å lagre bildet som PSD-fil.
(Dette med Layers og lagring er et viktig emne, som vi planlegger å ta opp i en egen artikkel om Layers).

Jeg har dradd Hvitt helt fra 255 til 115, og Mellomtonene fra 1,00 til ca 1,5.

I stedet for klikke OK for å avslutte Levels, klikker vi det bort, ved å klikke det markerte krysset.

Resultatet ble ganske effektfullt, og litt stilig spør du meg. Avarter av denne teknikken blir forresten ofte brukt for å gjøre hvitt bakgrunn helt hvit ved portrettfotografering.


Hvordan virkelig utnytte Lagfunksjonene?

Foreløpig har vi egentlig ikke gjort noe vi ikke kunne ha gjort med Levels uten lag. La oss nå si at vi ikke likte resultatet når vi var ferdige. Da er det Levels i Lag begynner å vise sin styrke.

Den enkleste måten å etterjustere virkninga av et lag er å endre Opacity. Ordet opacity betyr gjennomsiktighet. Opacity regulerer altså hvor effektivt laget skal være. Klikker vi trekanten ved siden av Opacity (markert), så får vi fram en slider som vi kan bruke til å regulere effektiviteten av laget.
Drar vi helt ned til 0% da blir laget helt gjennomsiktig, resultatet blir likt orginalen. Regulerer vi fram og tilbake, så ser vi at vi får tilbake litt detaljer i snøen ved ca 75%. Om det var det vi var ute etter, så er vi i mål.

Men la oss gå videre. Vi leiter kanskje egentlig etter noe annet enn en såkalt high key look.Da må vi gå tilbake. Den enkleste måten å gjøre det på er å åpne Levels på ny (ved å klikke på det markerte histogrammet i Layers-paletten).

Først vil vi ha fram mer detaljer i snøen, uten at den blir grå. Etter en del fram og tilbake ender vi her opp på verdien 165 for Hvitt.
Så setter vi Svart på ny for å få tilbake litt av tyngda i fargene. Denne gangen går vi litt mer vitenskapelig til verks. Jeg vil sikre at fuglen får litt ekstra trøkk, uten at vi mister detaljer i den. Derfor holder jeg inne Alt-knappen på tataturet, men jeg justerer. Da legger det seg ei maske over bildet, et hjelpemiddel som viser hvor i bildeflata bildet er "mettet" og ikke. Vi ender opp med å sette Svart til 20. Mellomtonene justerer vi tilbake il ca 1,00.

Videre justerer vi hvittballansen med den mellomgrå pipetten, som beskrevet i forrige artikkel. Denne gangen endte vi opp med å velge det markerte grå området på matingsstasjonen. Da er vi fornøyd og lukker verktøyet Levels.


Levels i Lag og Masker. 

Dette er et såkalt promobilde for et rockband kalt Tripod. Det er tatt på en brun kaffe, før en spillejobb. Slike bilder vil vi gjerne gi et litt røft uttrykk, med hard kontrast. Omgivelsene bør gjøres mørkere, uten at det går ut over personene.

La oss se hva vi får til med Levels.

En del leking fram og tilbake får oss ikke nærmere det resultatet vi ønsker. Problemet er at personene og omgivelsene krever ulik behandling.

Ulik behandling på ulike deler av bildet krever vanligvis bruk av Masks. Desverre tillater ikke Elements det, så vi må jukse oss fram til en løsning.

Vi starter med å lage et nytt justeringslag fra menyen:
Layer  >> Dublicate Layer ...
For å holde styr på lagene gir vi det et nytt beskrivende navn: Levels "Maske".

Så åpner vi Levels med Ctrl + L. Neste trinn er å justere slik at bakgrunnen bli omtrent som vi ønsker den. Når vi nå justerer tar vi ikke hensyn til personene fordi effekten skal "maskes" vekk på dem. Vi trår til litt ekstra, fordi vi veit at vi etterpå kan dempe effekten med å regulere Opacity.

Trikset vi skal bruke er at vi vil viske vekk deler av laget, i stedet for å male på ei maske i form av svart maling. Vi velger et passelig stort viskelær, og så er det bare å viske fram det vi vil skal være uberørt.

Bildet under viser at vi har begynt å viske fram personen til venstre.
Det blir vanskelig å se godt nok igjennom det mørke laget. Det gjør det nær umulig å pusse nøyaktig. Derfor reduserer vi Opacity en del for å se bedre.

Som vi ser så letter justeringa av Opacity jobben betraktelig. Her er vi i ferd med å viske fram lua til personen.

Om vi gjør en feil har vi ikke mulighet til å male "maska" tilbake. Så nøyaktighet er viktig. Er vi uheldige og bommer, så er angrefunksjonen eneste mulighet. Derfor er det klokt å ta små områder om gangen, stoppe opp og slippe muskanppen, før vi går videre. Da får vi mange "angrepunkter" vi kan gå tilbake til. Gjør du da en feil, kan du gå tilbake ved å trykke pila som snurrer mot sola på den nederste linja.

 Under har vi resultatet. Vi har markert juksemaska for å gjøre det hele litt lettere å forstå. Prinsippet er at det underliggende laget lyser igjennom der justeringslaget er viska vekk. 

No comments:

Post a Comment