Sunday, April 14, 2013

Tor Gunnar

Var på portrettkurs med Per Eide i dag. Her er min fotobuddy Tor Gunnar. 
Rembrandtbelysning (delvis) med fresnel, og diskret oppletting.  
Om dette er Rembrandt kan diskuteres. For at det skulle vært klassiskk Rembrandt, skulle nok modellen vendt den lyse sida litt fra kamera. Og trekanten på kinnet er heller ikke helt rett. 

Nok om det ...Her har vi lenke til et
annet bilde, fra samme kurs
i en helt annen stil.

No comments:

Post a Comment