Sunday, April 28, 2013

Marit (profil og svart & hvitt) 28.04.13


Liten softboks på bakgrunn.
Stor diffuser 90 grader venstre.
Rembrandt lys.
Liten softboks 45/45 grader høyre.
Liten softboks høyt over hår bakfra.

Her finner du ett bilde til, fra samme fotografering.

No comments:

Post a Comment